22 niedziela zwykła – różne postawy

on

Liturgia Słowa 21 niedzieli zwykłej:

Joz 24,1-2a.15-17.18b Ps 43 Ef 5,21-32 J 6,54.60-69

Od dawna mówi się, że miesiąc sierpień jest miesiącem Maryjnym. Dziś w Kościele wspominamy Matkę Bożą Królową, a 26 sierpnia wspominamy Matkę Bożą Częstochowską. W tym miesiącu z wielu miejsc ruszają pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych. Dziś warto zauważyć, żeby nie usuwać Maryi ze swojego życia.

Kończymy dzisiaj Eucharystyczną Mowę Jezusa. Jezus tłumaczył uczniom, tłumom, jak ważne jest to, aby spożywać Jego Ciało i Krew. Ale „spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? (…) Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło” (J 6,60.66). Faktycznie, wielu uczniów odeszło, bo nie rozumieli, nie przyjmowali nauczania Jezusa. Pewnie dla wielu barierą był rozum – bo nikt nie chciał kanibalizmu, dla wielu mała wiara – bo jak Ciało Jezusa jest nową manną z nieba?, dla innych wymagania – bo nauka Jezusa to nie jest nauka robienia jajecznicy, ale codziennie życie. Wielu odeszło. Ale dziś jest podobnie. Wielu ludzi nie chce przyjmować logicznych argumentów wiary, nie słucha ich, wiele osób ma małą wiarę, że Jezus jest faktycznie w Eucharystii, a inni wolą żyć światem, aniżeli myśleć o wymaganiach stawianych przez Jezusa. Z różnych powodów ludzie odchodzą, także dziś. Smutne, ale i za nich trzeba się modlić, by odkryli Jezusa w Eucharystii.

Z drugiej strony mamy św. Piotra i inną część uczniów Jezusa. Chrystus zadaje im pytanie: „Czyż i wy chcecie odejść?” (J 6,67). I to pytanie do każdego z nas – w której grupie uczniów jesteśmy? Odpowiedź Szymona Piotra zadziwia: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6,68-69). Z jakiegoś powodu uczestniczymy w życiu wiary. Eucharystia, o której Jezus nas ostatnio pouczał, to wyznawania za Piotrem – Ty jesteś Świętym Boga. Najłatwiej wyznać wiarę w Jezusa na Mszy Świętej. By Msza Święta była, mówiąc po ludzku „atrakcyjna” dla nas, by nie była czasem, gdzie przesiedzimy, przestoimy, ułożymy plan działania na cały tydzień, podenerwujemy się albo zachwycimy kazaniem czy śpiewem, to potrzeba tego jednego – odkrycia, że Jezus jest prawdziwe Świętym Boga, czyli jest Bogiem.

Dlatego Jezus może do nas powiedzieć: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54). Tylko Bóg może nam zapewnić życie wieczne. Tylko Bóg, nikt inny. Eucharystia to przypomina – dlatego mówimy, że jest Pamiątką oraz wprowadza nas w to – dlatego jest nową Paschą. Potrzeba wiary, by zobaczyć, że ten mały chlebek nie jest hostią, ale żywym Bogiem. Tę wiarę możemy na Eucharystii pogłębiać. I w zasadzie, jeżeli chodzimy na Mszę Świętą co tydzień, to łatwiej jest o taką wiarę zadbać. Panie Jezu, pomóż mi wytrwać przy Tobie, by nie odchodzić od Ciebie, proszę także za tymi, którzy odeszli, aby wrócili. A co Słowo, Pan Bóg mówi dzisiaj Tobie?

Błogosławionej niedzieli i czasu zwykłego! +

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *