Niedziela Chrztu Pańskiego – otwarte niebo

on

Liturgia Słowa Niedzieli Chrztu Pańskiego

Iz 40,1-5.9-11 Ps 104 Tt 2,11-14;3,4-7 Łk 3,15-16.21-22

Dzisiaj w Kościele obchodzimy święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Bożego Narodzenia. Jest to święto stosunkowo młode, ustanowione w 1955 r. Treścią tego święta jest zbawcze wydarzenie opisane przez św. Mateusza Ewangelistę: „A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,16-17). Dla wielu chrześcijan to także czas refleksji i dziękczynienia za dar własnego chrztu.

Dzisiejsza Liturgia Słowa przypomina o objawieniu się Boga: „Powiedz miastom judzkim: „oto wasz Bóg! oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie”” (Iz 40,) mówi prorok Izajasz, a św. Paweł dodaje: „Gdy ukazała się dobroć i miłość zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego” (Tt 3,). Warto zagłębiać się nieustannie w Słowo Boga. Mądry człowiek bowiem wie, że cały czas się uczy, głupi myśli, że wie już wszystko. Bóg chce do nas cały czas mówić, ciągle na nowo. To jest fascynujące!

Przeżywamy niedzielę Chrztu Pańskiego. Chrzest zwany jest Bramą Sakramentów, przez chrzest możemy korzystać z innych sakramentów. Czytamy w Ewangelii: „Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest” (Łk 3,21). Chrzest Jana był rytem nawrócenia. Osoby wyznając swoje grzechy, pozostawiały w wodzie w której odbywało się obmycie swoje brudy – grzechy, a przyjmując naukę Jana, wyrażali pragnienie oczekiwania na Mesjasza. Jezus nie miał ani jednego grzechu, nie potrzebował chrztu. Stając jednak wśród grzeszników Jezus pokazuje, że nie brzydzi się człowiekiem, naszej nędzy, trudności, słabości. To tak, jak ludzie, którzy chodzą do ubogich, biednych, bezdomnych, pomagają im się umyć, karmią ich. Nie brzydzą się zapachu czy ubioru.

Jezus przyjął chrzest, aby pokazać nam, że każdy jest równy; przyjął go, aby zanurzając się w wodę, wziąć nasze grzechy na siebie; przyjął go także, aby pokazać, że Bóg do każdego z nas podczas naszego chrztu powiedział i ciągle powtarza: „A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3,21-22). W tym tekście pojawiają się trzy symbole chrztu:
* Otwarte niebo – po grzechu więź między człowiekiem i Bogiem została zerwana. Ale teraz zostaje przywrócona. Dzięki Bogu człowiek na nowo może liczyć na łaskę, miłosierdzie. Jezus o tym cały czas przypomina wędrując po ziemi.
* Duch Święty w postaci gołębicy – po potopie gołębica przynosi Noemu wiadomość o ustąpieniu kary, wód potopu. Gołębica to znak radosnej nowiny, ale i miłości (zob. Pnp 2,14). Skoro gołębica stępuje to znak, że na nowo miłość Boga spływa na świat.
* Głos Boga – Po grzechu człowiekowi dużo trudniej było rozmawiać z Bogiem i usłyszeć Jego głos. Teraz Ojciec nieustannie mówi do człowieka, jak w raju, dzięki Jezusowi.

Co to dla nas znaczy? W sakramencie chrztu, obojętnie ile lat temu to było, jak echo rozlega się w sercu każdego z nas wezwanie: jesteś ukochaną córką Boga, ukochanym synem. Bóg cały czas przypomina, że kocha człowieka i nigdy się tej miłości nie wyprze. Ta miłość jest tak ogromna, że każdemu z nas została złożona oferta życia w niebie. Niebo to dla nas otwarty dom, do którego możemy wrócić, po naszej ziemskiej wędrówce. Dziś trzeba za zwyczajnie trzeba podziękować, za te łaskę chrztu oraz odnowić w sercu głos Boga, przypomnienie o Jego miłości oraz podjąć na nowo chęć walki o niebo. Boże dziękuje za Twoją miłość, za otworzenie mi na nowo nieba! Chce tam iść, do Ciebie! A co Słowo, Bóg kieruje dzisiaj do Ciebie?

Błogosławionego czasu świętowania Niedzieli Chrztu Pańskiego! +

3 thoughts on “Niedziela Chrztu Pańskiego – otwarte niebo

  1. Księże Damianie.
    Bóg zapłać za przybliżenie ważnej rangi sakramentu Chrztu Świętego. Ja byłam ochrzczona z wody , w szpitalu , ale dopełnienie obrzędu było w Kościele.
    Piękne rozważanie. Jak zawsze , bardzo refleksyjne.Szczęść Boże. Pozdrawiam.

  2. DZIEJE APOSTOLSKIE 8:36 i DZIEJE APOSTOLSKIE 8:38 „…zeszli obaj do wody… i ochrzcił go”. (Nie ma tu pokrapiania. Pokrapianie jest wymyśloną przez człowieka niebiblijną nauką).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *