Boże Narodzenie 2015

on

BN 2015Narodzenie Jezusa w Betlejem nie jest faktem, który można uznać za zamkniętą przeszłość. Przed nim staje bowiem cała ludzka historia: Jego obecność oświeca naszą teraźniejszość i przyszłość świata. On jest „Żyjącym”, Tym „Który jest, i który był i Który przychodzi

Św. Jan Paweł II

Święta Bożego Narodzenia po raz kolejny zachęcają nas do tego, byśmy w łączności z całym Kościołem Powszechnym pochylili się nad niepojętą Tajemnicą Wcielenia Syna Bożego. Modlitewna zaduma nad betlejemskim żłobem – w którym Chrystus będąc niewidzialnym Bogiem, ukazał się naszym oczom w ludzkim ciele – pozwala nam doświadczyć niezgłębionej Miłości Słowa, które stało się Ciałem.

Niech Syn Boży, który w betlejemską noc przyszedł do swojej własności nieustannie gości w Waszych sercach i swoją Miłością rozświetla drogę życia.

Niech Maryja, wyprasza potrzebne łaski, aby każdego dnia czynić kolejny krok „per Mariam ad Iesum”. Ta, która pochyla się nad betlejemskim żłobem i w nieustannej obecności przy Dzieciątku Jezus rozważa wielkie Misterium Wcielenia Syna Bożego niech pomaga kontemplować Oblicze Chrystusa.

Z darem modlitewnej pamięci
przy żłóbku Bożej Dzieciny:
Ks. Damian Ziemba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *